گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (اسفند ماه ۹۶)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (فروردین ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (اردیبهشت ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (خرداد ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (تیر ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (مرداد ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (شهریور ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (مهر ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (آبان ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (آذر ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (دی ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (بهمن ماه ۹۷)
    گزارش عملکرد پروژ ه های عمرانی (اسفند ماه۹۷ )
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی فروردین ۱۳۹۸
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی اردیبهشت ۹۸
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی خرداد ۹۸
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی تیر ۹۸
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی مرداد ماه ۹۸
    گزارش عملکرد پروژه های عمرانی (۹۸/۱۰/۰۱)
تماس با ما :
 
      تلفن : 071-32338878,32351544
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﻭﺩﻛﻲ
 
  
بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز