تواتر و نمونه برداری از بتن     اقلام ستاره دار
    ارسال مستندات صورت وضعیتها     اولویت بندی پروژه های عمرانی
    ذکر نام و مهر رسمی تنظیم کنندگان اسناد رسمی پروژه ها     کنترل احجام عملیات خاکی(خاکبرداری و خاکریزی)
    راه اندازی واحد برآورد و ضرورت تایید اجرای عملیات عمرانی     لیست واحدهای تولیدی دارنده پروانه استاندارد
    بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز     لزوم تایید کلیه طراحی های شهری توسط مدیریت طراحی شهری
    معاملات متوسط مربوط به نقشه برداری     الزام به قید محل دقیق انجام پروژه ها در اسناد مناقصه و سامانه شفافیت
    عدم درج سطح منطقه در برآوردها     لزوم ارسال صورت وضعیتهای عمرانی سازمان عمران به حوزه معاونت فنی
    تعیین سهم آسفالت مناطق و سازمان عمران     دستورالعمل جامع مالی آئین نامه معاملاتی شهرداری - رعایت نصاب معاملات
    انجام وظایف قانونی مناطق (معاملات متوسط) در امورات اجرایی و خدماتی    ۱۹-افزایش و کاهش مقادیر و حجم قرارداد
    ابلاغ قیمت پخش و کوبیدن آسفالت در سال ۹۸
      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز