دستورالعمل مقابله با شیوع ویروس کرونا در کارگاههای پروژه های عمرانی ضابطه شماره 820
    دستورالعمل مقابله با شیوع ویروس کرونا
      تلفن : 071-32338878,32351544
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﻭﺩﻛﻲ
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز