اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی: محمد امین  
تاریخ تولد :   1363/03/29  
آدرس ایمیل: Modaamin63@gmail  
 
تحصیلات

 
دکتری تخصصی / مدیریت صنعتی - استراتژی صنعتی / دانشگاه تهران جنوب / معدل 18.86 / خلاصه فعالیت ها: انجام  مطالعات در خصوص مدیریت سازمان آینده پژوهی در سازمان فرهنگ سازمانی سازمان های پیشرو، چابک و پویا
کارشناسی ارشد / مهندسی عمران - سازه و زلزله / دانشگاه تهران علوم و تحقیقات / معدل 84.16 / خالصه فعالیتهاانجام مطالعات در خصوص مهندسی زلزله در سازههای عظیم رفتار بارهای دینامیکی بر سازههای بلند / تاریخ فارغ  التحصیلی 1389/12/18
کارشناسی / مهندسی عمران - عمران / دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان / معدل 15.06 / خلاصه فعالیتها: بررسی  رفتار سازه ها در زلزله و مطالعه بر روی سازه های خاص / تاریخ فارغ التحصیلی1385/06/11
 
     
 
سوابق پژوهشی
 
1.عنوان پایان نامه دکترای تخصصی: ارائه مدل جاری سازی استراتژی با استفاده از دانش مدیریت پروژه در ساخت  پروژه های ملی با رویکرد آینده پژوهی / استاد راهنما: جناب دکتر علیرضایی / استاد مشاور: جناب دکتر کیامرث  فتحی / استاد مشاور: دکتر جمالو / در دست تهیه میباشد
2.عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی آزمایشگاهی رفتار چند نمونه اتصال مفصلی برای تیر ساختمان های بتن  مسلح / استاد راهنما: جناب دکتر مجید محمدی / استاد مشاور: جناب دکتر کیا امید بهار/ اسفند 1398 /نمره پایان  نامه بدون احتساب نمره مقاله 19 /دستاورد پایان نامه : ثبت اختراع در زمینه اتصاالت مفصلی و خمشی و 4 مقاله  علمی پژوهشی و علمی ترویجی و 2 مقاله در کنفرانسهای داخلی
3.عنوان مقاله: چالش های حفاری تونل های بزرگ مقطع در سنگهای لهیده / ششمین کنفرانس بین المللی سد و  تونل ایران / برخط / اسفند 99 / ارائه شفاهی
4..عنوان مقاله: دستور کاری برای رهبری اصیل صنعت ساخت و ساز آینده / دومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین  رشته ای در مدیریت مهندسی / دانشگاه تهران / آذر ماه 98 / ارائه شفاهی
5.عنوان مقاله: مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصال بتنی با جزئیات متداول / نشریه علمی و پژوهشی دانشگاه امیر کبیردانشگاه امیر کبیر / زمستان 1393 / چاپ در مجله نشریه شماره 46
6.عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصاالت مفصل خمشی بتنی مرسوم / ششمین کنفرانس بین المللی زلزله  شناسی و مهندسی زلزله / پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران / اردیبهشت1390
7.عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی اتصاالت مفصلی بتنی / نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران / دانشگاه  صنعتی اصفهان / اردیبهشت1391
8.عنوان مقاله: چگونگی عملکرد اتصال مفصل خمشی ساده در سازه های بتنی بر پایه آزمایش / نشریه علمی و  پژوهشی سازمان نظام مهندسی / چاپ در نشریه گزارش
 
ثبت اختراع :ثبت اختراع در سازمان ثبت اسناد و امالک ایران در زمینه اتصال مفصل خمشی برای ساختمان های بتنی به شماره  74176 مورخ 14/12/90 به داوری گروه عمران دانشگاه صنعتی شریف
 

دوره های آموزشی

دوره های مدیریتی
1.مدیریت و تصمیم گیری، دانشگاه تهران جنوب، مهر 1398 ،به مدت 24 ساعت به همراه آزمون و کسب نمره 17
2.مدیریت تولید و عملیات پیشرفته دانشگاه تهران جنوب مهر 1398 ،به مدت 24 ساعت به همراه آزمون و کسب نمره 19
3.مدیریت و تصمیم گیری، دانشگاه تهران جنوب، مهر 1398 ، به مدت 99 ساعت به همراه آزمون و کسب نمره 19
4.فنون مذاکره دانشگاه تهران (مجازی) ، اردیبهشت 1399 ، به مدت 12 ساعت
5.نظریه سازمان و مدیریت، دانشگاه تهران جنوب، بهمن 1398 ، به مدت 34 ساعت به همراه آزمون و کسب نمره 20
6.سازمان های پویا ، دانشگاه تهران جنوب، بهمن 1398 ، به مدت 99 ساعت به همراه آزمون و کسب نمره 17.
7 .مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهانی PMBOK ، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان فارس، مرداد ماه  1396 به مدت 60 ساعت به همراه آزمون و کسب نمره 85
8.مدیریت پروژه حرفه ای در کلاس جهانی، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان فارس، مهر ماه 1395 به مدت 14 ساعت

Basics and Concepts of the Project Excellence Model (PEM)-Rahbaran .9
System- May 2017,16hours duration 

10.مدیریت پروژه حرفه ای، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) اردیبهشت ماه 1391 به مدت 60 ساعت.
 11 .مکاتبات تجاری و بازرگانی و زبان تجاری، مرکز آموزش بازرگانی وابسته به وزارت صنعت و معدن و تجارت، سال  1396-1397 به مدت 120 ساعت
12.بیمه پروژه های عمرانی، وارثان پیشرو صنایع، بهمن ماه 1394 به مدت 16 ساعت
13.بیمه در قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی، وارثان پیشرو صنایع، بهمن ماه 1394 به مدت 8 ساعت

سوابق کاری
 
1 .معاون فنی و عمرانی شهرداری کالن شهر شیراز / شهرداری شیراز / مدیریت بر پروژههای کالن شهری.
2 .مدیر پروژه های جنوب کشور مؤسسه راه سازه / قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( / شامل پروژه محور پاتاوه –
دهدشت به طول 83 کیلومتر و 12 پروژه راه سازی، راه آهن و انتقال آب در جنوب کشور.
3 .مدیر پروژه های استان فارس موسسه راه سازه / قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( / شامل پروژه های بزرگراه
کوهسار مهدی)عج( شهر شیراز به طول 12 کیلومتر و 4 پروژه راه آهن و راهسازی.
4 .مدیر پروژه پل کابلی ولیعصر)عج( شهر شیراز / قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء.
5 .مدیر پروژه ایستگاه شماره 9 خط 1 قطار شهری شیراز و ایستگاه های خط 2 مترو شهر مشهد / قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیاء
6 .سرپرست کارگاه تونل فضیلت و تاسیسات 5 تونل / قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء/
7 .مدیریت طراحی و خدمات مهندسی پروژه های حوزه راه و شهر سازی شامل طراحی بزرگراه، تونل، پل و ابنیه فنی
در سطح کشور / قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء /
8 .سرپرست کارگاه / شرکت عمران و توسعه فارس / شهرک سازی شامل عملیات اجرای 1800 واحد مسکونی،
اجرای بلوار و جاده های دسترسی و انتقال خطوط نیرو.
 
   
   
   
 


 
 
      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز