اداره کل عمرانی

 
  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • نظارت بر اجرای طرح ها و پروفیل های اجرایی خیابان ها و انجام امور امانی و عمرانی .
  • نظارت بر بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیر سازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی.
  • مدیریت و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های مصوب بودجه عمرانی شامل(احداث ابنیه و مستحدثات خدماتی و رفاهی شهر، خیابان سازی ها، تقاطع های غیر همسطح و پل ها، ساختمان های فرهنگی و تفریحی و ورزشی، روکش آسفالت و تعمیرات معابر فرعی و اصلی، پیاده روسازی ها ، جمع آوری آبهای سطحی ، پارکینگ ها و...).
  • نظارت بر انعقاد قرارداد پروژه های عمرانی و ابلاغ به پیمانکاران.
  • نظارت و پیگیری ارزشیابی پیمانکاران .
  • نظارت بر حسن اجرای پروژه های پل سازی و راه سازی.
  • هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحد های عمرانی مناطق تابعه شهرداری و نظارت بر عملکرد آنها.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

منبع : معاونت فنی و عمران
۲۱۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :

      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز