اداره طراحی فنی

  • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
  • تهیه طرح های فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر.
  • همکاری در تهیه و کنترل طرح های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیر سازی و معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها و برآورد هزینه های مربوطه.
  • نظارت عالی و کنترل بر عملیات پیمانکاران و مشاورین با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و قرارداد منعقده.
  • کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران مربوطه.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .

منبع : معاونت فنی و عمران
۱۰۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878,32351544
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﻭﺩﻛﻲ
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز