اداره هماهنگی عمران مناطق و سازمان ها

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهیه و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های فنی و اجرائیو نظارت بر حسن اجرای نظام فنی اجرایی مناطق و سازمان های ذی ربط.
 • برنامه ریزی و هماهنگی اجرایی کلان پروژه های عمرانی شهرداری های مناطق و سازمان ها ی ذی ربط.
 • ارزیابی کیفی امور عمرانی مناطق و سازمان های ذی زبط و ارائه پیشنهادات لازم به آنها.
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت معابر و ابنیه فنی شهر از طریق حوزه فنی و عمرانی مناطق.
 • کنترل پیشرفت عملیات اجرایی مناطق و سازمان های ذی ربط با برنامه های زمانبندی پیش بینی شده و گزارش عملکرد مناطق به مقامات فوق.
 • بررسی صورت وضعیت کارهای انجام شده ، مناطق و سازمان های ذی ربط از نظر مبانی قراردادی و کنترل دستور کارها و صورت مجلس های تنظیم شده.
 • شرکت در تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی مناطق و سازمان های ذی ربط.
  بازنگری و توسعه نظام ارزیابی مستمر صلاحیت و عملکرد تولید کنندگان ، پیمانکاران و مشاوران همکار با حوزه های عمرانی شهرداری.
 • رسیدگی نهایی به دعاوی و اختلافات فی مابین مهندسین مشاور و پیمانکاران حقیقی و حقوقی با شهرداری های مناطق و سازمان های ذی ربط.
 • بررسی و پیشنهد قیمت عادلانه کارهای اجرایی به پیمانکاران و اشخاص حقیقی.
 • احصا و پیشنهاد وظائف قابل برون سپاری در حوزه ی عملکردی مناطق و نواحی با نگاه چابک سازی و کوچک سازی مجموعه در کنار افزایش ظرفیت و قدرت کارفرمایی.
 • ایجاد زمینه رشد و توسعه یاستفده از فناوری های نوین ساختمانی و در کنار ارتقای دانش و آگاهی تخصصی همکاران جهت بهره گیری از فناوری های نوین.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 
 

منبع : معاونت فنی و عمران
۱۷۰۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز