مدیریت تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام تحقیقات و بررسی های علمی و فنی در زمینه های مختلف نگهداری ابنیه و تاسیسات
 • تهیه و تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل تعمیر و نگهداری پل ها و سایر ابنیه فنی و تاسیسات سطح شهری.
 • تهیه و تدوین معیارها، ضوابط و دستور العمل نحوه تشخیص عیوب، رفع نواقص، تعمیر و سرویس تجهیزات، وسایل و لوازم تاسیساتی ابنیه و پروژه های عمرانی.
 • هماهنگی و نظارت عالیه بر ساخت و سازها به شکل ایمن و مقاوم بر اساس ضوابط فنی جهت انطباق با دستورالعمل های مربوط به نگهداری و تعمیرات.
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به ابنیه و تاسیسات شهری از طریق بازدید های میدانی و حوزه های فنی و عمرانی مناطق و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه.
 • نظارت عالیه بر نگهداری ،نوسازی، مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری .
 • هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی عملیات اجرایی و رعایت آیین نامه های ایمنی مرتبط با امور نگهداری و تعمیرات.
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان در سازه های فنی و تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی در هنگام اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات.
 • برنامه ریزی و نظار بر انجام تعمیرات دستگاه های تاسیساتی شامل تهویه، شوفاژ،فن کوئل و سایر تاسیسات پروژه های عمرانی و شهری .
 • بازدید ادواری از ابنیه فنی و تاسیسات شهری، تشخیص تعمیرات مورد لزوم و برنامه ریزی و پیگیری جهت انجام تعمیرات.
 • انجام بازدید هیا مستمر از طرح ها و پروژه های در حال اجرا به منظور شناسایی مسایل و مشکلات و ارایه راهکارهای اصلاحی جهت افزایش دوام و طول عمر آنها .
 • تهیه و تنظیم شناسنامه فنی ابنیه و تاسیسات تحت تملک شهرداری.
 •  نظارت بر عملکرد عایق های صوتی و حرارتی در ساختمان ها و تاسیسات.
 • ابلاغ کلیه دستورالعمل های تدوین شده به حوزه های مرتبط (مناطق،معاونتها، سازمان ها و...) جهت اجرا و نظارت عالیه برحسن اجرای آنها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چار چوب وظایف.

منبع : معاونت فنی و عمران
۴۲۸۸
مطالب مرتبط با این موضوع :

      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز