اداره امور ساختمانی

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • برنامه ریزی و ارایه طرح های مربوط به پروژه های ساختمانی .
  • نظارت بر عملیات ساختمان سازی سطح شهر.
  • تهیه دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز در خصوص امور ساختمان سازی و ابلاغ به کلیه مناطق و حوزه های ذی ربط جهت اجرا.
  • بازدید و نظارت بر اجرای طرح ها بر اساس دستورالعمل های موجود.
  • کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران مربوطه.
  • پیگیری و کنترل نقشه ها و برنامه زمانبندی پروژه.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف

منبع : معاونت فنی و عمران
۲۳۹۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز