اداره راه سازی و آسفالت

  • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • بازدید و نظارت بر اجرای طرح ها بر اساس دستورالعمل های موجود.
  • کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت وضعیت پیمانکاران مربوطه.
  • پیگیری و کنترل نقشه ها و برنامه زمانبندی پروژه.
  • نظارت بر کلیه عملیات راه سازی و آسفالت مناطق و پیمانکاران
  • تهیه دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز در خصوص راه سازی و آسفالت وابلاغ به کلیه مناطق و حوزه های  ذی ربط جهت اجرا.
  • نظارت و کنترل بر کیفیت آسفالت سطح شهر.
  • تلاش در جهت افزایش سهم مصالح بازیافتی در تامین آسفالت مورد نیاز شهر و ارایه طرح در این زمینه.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 
 
 

منبع : معاونت فنی و عمران
۱۰۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :

      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز